Wyszukaj zawartość, posty, informacje

Leczenie sztuką czy sztuka leczenia?

ekg

Definicja leczenia sztuką ma dwa źródła, jako proces leczenia poprzez sztukę oraz jako psychoterapia sztuką (Edwards, D. (2004). Art therapy. London: Sage Publications, p.1). Od razu nasuwa się pytanie czy sztuka ma wpływ na funkcje patofizjologiczne organizmu ludzkiego czy wyłącznie na psychologiczny stan człowieka, jego percepcję i pojmowanie choroby? Z patofizjologicznego punktu widzenia sztuka ma wpływ na organizm ludzki. Dla przykładu słuchanie muzyki lub śpiewanie zmienia generowane przez mózg fale beta na alfa podnosząc świadomość, pobudzając i dając lepsze samopoczucie. Generowanie fal alfa o częstotliwości od ośmiu do trzynastu Herzów powoduje maksymalne nasilenie uwagi i odprężenie (http://www.superconsciousness.com). Kandyjscy naukowcy z University of British Columbia w Vanccouver opublikowali w “Molecular Psychiatry” badania aktywności układu odpornościowego u 53 osób, które wychowywały się w złych warunkach socjoekonomicznych. Okazało się, że ludzie, którzy określali swoje mamy jako osoby ciepłe i troskliwe miały niższy poziom białek prozapalnych, niż osoby, które w dzieciństwie nie doznały ciepła (Edith Chen i wsp. Molecular Psychiatry 16(2011) 729-737). Przytulanie i głaskanie uwalnia oksytocynę, serotoninę, zmniejsza produkcję kortyzolu. W konsekwencji lepsze są relację matki i dziecka, mniejszy stres, skuteczniejsza obrona immunologiczna i walka z komórkami nowotworowymi (Nuroscience. 14 December 2005, 25(50) 1167-1164). Badano stężenie glukozy i kortyzolu w czasie znieczulenia lędźwiowego z muzyką i bez. Grupa ze słuchawkami na uszach, bez słuchawek i kontrolna bez interwencji. Stężenie kortyzolu we krwi nie wzrastało w grupie słuchającej muzyki po operacji w stosunku do czasu przez zabiegiem. W grupie, która nie słuchała muzyki i podobnie żyjącej w ciszy grupie kontrolnej stężenie kortyzolu wzrastało w istotny sposób (p<0,05). Stężenie glukozy w grupie słuchającej muzyki zmniejszało się, w grupach pozostających w ciszy zwiększało się (Elaheh Mottahedian Tabrizi et al. EXCLI Journal 2012;11:556-565 – ISSN 1611-2156). Inna definicja arteterapii zwanej też terapią kreatywną lub ekspresyjną terapią sztuką, dodaje ludziom odwagi do wyrażania własnych poglądów, zrozumienia własnych emocji po przez artystyczną ekspresją w procesie twórczym. Terapia sztuką prowadzi do krytycznej oceny własnych emocji, myśli i odczuć. W konsekwencji pacjent odkrywa samego siebie, ma satysfakcję z sukcesu co wyzwala w nim uczucie oczyszczenia (A.Szczeklik, Katharsis). Arteterapia i proces twórczy prowadzą do osobistego spełnienia. Dzieło twórcze, dotykalna nagroda buduje pewność siebie i pielęgnuje poczucie własnej wartości. Jest tak ponieważ niektóre obawy, emocje nie mogą być wyrażone w konwencjonalny, dosłowny sposób. Mogą być natomiast wyrażone przez sztukę, inny, niewerbalny język, przez inspiracje rytmem, melodią, kolorem, ruchem, zapachem.   Więcej w MAYER Magazine No 2
 

Images © Jacek Rudnicki